0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LVI/344/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/333/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 8 TAK pokaż
LVI/334/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. TAK pokaż
LVI/335/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komTAK pokaż
LVI/336/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.TAK pokaż
LVI/337/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.TAK pokaż
LVI/338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/339/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/340/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/341/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/342/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/343/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/345/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/346/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LVI/347/2017 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl