0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro: Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w ŁęczycyŁęczyca, dnia 13.11.2013 r.

OGŁOSZENIE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14�000 euro

tel. (024) 721 03 42 , fax (024) 721 03 01

e-mail: msmal@leczyca.info.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Rodzaj zamówienia: dostawa.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ilości 38 sztuk.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego  Urząd Miejski, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, pok. Nr 20 lub telefonicznie pod numerem tel. 024�721 03 42. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Magdalena Smal

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 05.12.2013r.


4. Oferta winna zawierać:

Prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1).

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 14, pokój 20 osobiście lub pocztą��w terminie do dnia 22.11.2013 r. roku do godz. 1530
.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.leczyca.info.pl.

Sporządziła: Magdalena Smal

Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Urząd Miejski w Łęczycy

ul. M. Konopnickiej 14

99-100 Łęczyca

  1. Nawiązując do ogłoszenia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 na dostawę paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
  2. Ceny jednostkowe netto określone poniżej, obejmują wszystkie czynności konieczne do zrealizowania usługi.

Lp.

Nazwa wyrobu

waga

firma

1.

Kawa Nescafe Clasic

100g

Nestle

2.

Herbata cytrynowa piramidka 1 opakowanie

20 szt.

Lipton

3.

Mokate Cap. Kartonik śmietankowe

150 g

Mokate

4.

Delicje pomarańczowe (duże)

294 g

LU

5.

Herbatniki maślane

160g

Solidarność

6.

Wafle familijne śmietankowe

180 g

Jutrzenka

7.

Czekolada Pytania

225g

Terravita

8.

Wisnowe w czekoladzie

145g

Bahlsen

9.

Bomboniera Merci

���� 250 g

Storck

10.

Złote Kraecje- bomboniera

228g

Solidarność

11.

Św. Figurki

60 g

Baron

12.

Ptasie mleczko waniliowe

420 g

Wedel

13.

Nimm 2 żujki

90 g

Storck

14.

Nimm 2 cukierki

90g

Storck

15.

Kawa sypana Family  mielona

100g

Tchibo

16.

Markiza HIT

250g

Balsen

17.

Czekolada Milka Carmel

100 g

Kraft

RAZEM :

Łączna wartość zamówienia:

1.cena netto ......................................... zł

(słownie: ................................................................................................................)

2. cena brutto .........................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

3. w tym VAT ..........................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

§ 2

  1. Realizacja: 05.12.2013r.

§ 3

Płatność nastąpi w terminie 14 dni po przedstawieniu faktury Zamawiającemu.

( pieczątka imienna  podpis oferenta i data)

Sporządziła: Magdalena Smal


» ZAŁĄCZNIKI «
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 05.12.2013 godz. 15:07
 Ostateczny termin składania ofert:
 22 2013 godz. 15:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 2013 godz. 14:21
Liczba odsłon:
  409 od 13 2013 godz. 14:21  (średnio 1.29 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl