0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Oświata

UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LV/321/2017 LVw sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99 -100 Łęczyca28.08.2017  ?  
LV/320/2017 LVw sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy28.08.2017  ?  
LV/319/2017 LVw sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy28.08.2017  ?  
LI/295/2017 LIw sprawie zmiany uchwały nr XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 15 lutego 2017 roku.06.06.2017  ?  
LI/293/2017 LIw sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.06.06.2017  ?  
LI/292/2017 LIw sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i f06.06.2017  ?  
XLVIII/276/2017 XLVIIIw sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadz06.04.2017  ?  
XLVIII/275/2017 XLVIIIw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XLVII/266/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.06.04.2017  ?  
Nr XLVII/268/2017 XLVIIw sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.21.03.2017  ?  
Nr XLVII/267/2017 XLVIIw sprawie ustalania kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.21.03.2017  ?  
Nr XLVII/266/2017 XLVIIw sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.21.03.2017  ?  
XLIV/255/2017 XLIVw sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 15.02.2017  ?  
XLIV/256/2017 XLIVw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania15.02.2017  ?  
XLII/244/16XLIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 29.12.2016  ?  
XLII/243/16XLIIw sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca 29.12.2016  ?  
XXXI/178/16XXXIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gminy Miasto Łęczyca27.06.2016  ?  
XXVI/136/15XXVIW sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i f08.03.2016  ?  
XXII/118/15XXIIW sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca. 29.12.2015  ?  
XIX/111/15XIXw sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016.30.11.2015  ?  
VIII/28/15VIIIw sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz23.03.2015  ?  
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl