0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Podatki i opłaty lokalne

UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LVI/336/2017 LVIw sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.26.09.2017  ?  
LVI/335/2017 LVIw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami kom26.09.2017  ?  
XLIII/251/17XLIIIw sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty30.01.2017  ?  
XLI/240/16XLIw sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/104/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca 16.12.2016  ?  
XL/234/16XLw sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2017 roku 02.12.2016  ?  
XXX/166/16XXXw sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy09.06.2016  ?  
XXIX/148/16XXIXw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami kom23.05.2016  ?  
XXIX/147/16XXIXw sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi23.05.2016  ?  
XXIX/146/16XXIXw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.23.05.2016  ?  
XXIX/145/16XXIXw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi23.05.2016  ?  
XXIX/144/16XXIXw sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca23.05.2016  ?  
XXI/115/15XXIw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.18.12.2015  ?  
XIX/107/15XIXw sprawie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.30.11.2015  ?  
XIX/106/15XIXw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.30.11.2015  ?  
XIX/105/15XIXw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 30.11.2015  ?  
XIX/104/15XIXw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.30.11.2015  ?  
XIX/103/15XIXw sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 30.11.2015  ?  
XI/53/15XIw sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,29.06.2015  ?  
IX/39/15IXo zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso20.04.2015  ?  
IV/16/14IVw sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegłowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2015roku 29.12.2014  ?  
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl