0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLVII/363/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łęczyca – ul. Dworcowa” wnioskowanego przez Gminę Miasto Łęczyca w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWYTAK pokaż
XLVII/364/09 w sprawie zmian w uchwale nr XVII/137/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013”TAK pokaż
XLVII/365/09 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2009 r.TAK pokaż
XLVII/366/09 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łęczyca na 2009 r.TAK pokaż
XLVII/367/09 w sprawie prowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2009 r.TAK pokaż
XLVII/368/09 w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Europejska jakość już w szkole podstawowej” Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: WyrównyTAK pokaż
XLVII/369/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na zakupie samochodu specjalnego operacyjnego „SLOp” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl