0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  XLVII/368/09
Temat uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Europejska jakość już w szkole podstawowej” Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrówny
Data podjęcia:2009-09-17
Data wejścia w życie:2009-09-17
Uchwała dotyczy:
1. Inne

 
Treść aktu prawnego  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl