0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  V/33/07
Temat uchwaływ sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/419/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 listopada 200 5 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tr
Data podjęcia:2007-01-18
Data wejścia w życie:2007-01-18
Uchwała dotyczy:
1. Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

 
Treść aktu prawnego
Załączniki
Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu podopiecznego w 2007 roku
Odpłatność za usługi żywieniowe w 2007 roku  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl