0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIX/226/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/10/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego, zmieniTAK pokaż
XXIX/227/08 w sprawie niewprowadzania zmian w uchwale nr II/8/06 Rady Miasta Łeczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zmienionej uchwała nr XXV/200/08 z dnia 23 kwietnTAK pokaż
XXIX/228/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/9/06 Rady Miasta Łeczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zmienionej TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl