0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  XXIX/227/08
Temat uchwaływ sprawie niewprowadzania zmian w uchwale nr II/8/06 Rady Miasta Łeczyca z dnia 30 listopada 2006r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczacego, zmienionej uchwała nr XXV/200/08 z dnia 23 kwietn
Data podjęcia:2008-06-11
Data wejścia w życie:2008-06-11
Uchwała dotyczy:
1. Organizacyjne

 
Treść aktu prawnego  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl