0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  XXIII/147/12
Temat uchwaływ sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów,psychologó
Data podjęcia:2012-09-20
Data wejścia w życie:2012-09-20
Uchwała dotyczy:
1. Oświata

 
Treść aktu prawnego  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl