0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  XXXVIII/260/14
Temat uchwaływ sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r
Data podjęcia:2014-01-23
Data wejścia w życie:2014-01-23
Uchwała dotyczy:
1. Budżet

 
Treść aktu prawnego
Załączniki
Plan dochodów budżetowych na 2014rok
Plan wydatków majątkowych na 2014rok
Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Dotacje udzielone w 2014r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl