0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  XXXVIII/261/14
Temat uchwaływ sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2014 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami n
Data podjęcia:2014-01-23
Data wejścia w życie:2014-01-23
Uchwała dotyczy:
1. Inne

 
Treść aktu prawnego  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl