0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI


Uchwała numer:  XXXVIII/262/14
Temat uchwaływprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/39/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w
Data podjęcia:2014-01-23
Data wejścia w życie:2014-01-23
Uchwała dotyczy:
1. Inne

 
Treść aktu prawnego  << Wstecz <<  
Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl