0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Organizacje pozarządowe 20316
 Konsultacje społeczne 26275
 Inicjatywa lokalna 26509
 Wykaz stowarzyszeń 17870
 Sprawozdania 17630
 za 2011 rok 25054
 za 2012 rok 23384
 za 2013 rok 24242
 za 2014 rok 22766
 Programy współpracy 17136
 na rok 2014 17318
 na rok 2013 16826
 na rok 2012 22303
 na rok 2015 16766
 na rok 2016 14288
 na rok 2017 2155
Informacja dla osób niesłyszących 25897
Dokumenty Strategiczne Miasta 28018
 Rewitalizacja Miasta Łęczyca 14716
ISO 28017
Oświata, Kultura i Sport 19757
 Rejestr instytucji kultury 23506
 Rejestr żłobków i klubów dzieciecych 25057
 Dotacje 591
Patronaty Burmistrza Miasta 25910
Organizacja urzędu 78755
 Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 32976
 Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii 18901
 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 520
 Wydział Kadr i Organizacji Urzędu 36816
 Wydział Budżetu i Księgowości 38684
 Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 39935
 Oświadczenia majątkowe 22631
 Akty normatywne / Akty prawne 28320
 Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych 865
 Doradca - Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty, dzieci i młodzieży 823
 Doradca Burmistrza ds. inwestycji i rozwoju gospodarczego 520
 Wydział Spraw Obywatelskich 42739
 Oświadczenia majątkowe 22283
 Straż Miejska 49737
 Dział Prawny 33261
 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP 30588
 Samodzielne stanowisko ds. Audytu i kontroli 32111
 Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu 39374
 Oświadczenia majątkowe 24328
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 39130
 Oświadczenia majątkowe 19975
 Urząd Stanu Cywilnego 57176
Akcje wyborcze 18026
 Wybory ławników 16359
 2016-2019 16058
 Archiwum 15603
 2014 17697
 Wybory Samorządowe 27914
 2015 15535
 Wybory Prezydenta RP 18320
 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 16740
 Referendum ogólnokrajowe 15292
 Wybory do Sejmu i Senatu 16361
Zagospodarowanie przestrzenne 25748
Zgromadzenia 22659
Plan zamówień publicznych 1879
 2017 2348
Program 'Rodzina 500+' 1011
Jednostki organizacyjne 106930
 Dom Kultury 35720
 Oświadczenia majątkowe 22217
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy 44741
 Oświadczenia majątkowe 22629
 Gimnazjum w Łęczycy 33836
 Oświadczenia majątkowe 22518
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy 35802
 Oświadczenia majątkowe 22701
 Miejskie Przedszkole nr 1 w Łęczycy 46002
 Oświadczenia majątkowe 22233
 Miejskie Przedszkole nr 2 w Łęczycy 50148
 Oświadczenia majątkowe 21668
 Miejskie Przedszkole nr 4 w Łęczycy 35756
 Oświadczenia majątkowe 22007
 Muzeum w Łęczycy 41138
 Oświadczenia majątkowe 22722
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy 35883
 Oświadczenia majątkowe 22306
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy 35365
 Oświadczenia majątkowe 22673
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy 38486
 Oświadczenia majątkowe 22480
 Zieleń Miejska w Łęczycy 44797
 Oświadczenia majątkowe 22717
 Towarzystwo Budownictwa Społecznego 35185
 Oświadczenia majątkowe 22256
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 36866
 Oświadczenia majątkowe 22477
 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 32178
 Oświadczenia majątkowe 22363
Informacje 94977
Budżet - informacje 33464
 2015 22983
 Archiwum 14986
 2009 24696
 2010 27108
 2011 26362
 2012 25559
 2013 24687
 2014 24037
 2003 22870
 2004 22093
 2005 22629
 2006 25811
 2007 24933
 2008 26606
 2016 16313
 2017 4601
PRZEWODNIK po usługach 35840
 Udostępnienie informacji publicznej 22368
 Wydział Budżetu i Księgowości 33483
 Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 30627
 Wydział Spraw Obywatelskich 32976
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 31897
 Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu 30035
 Sam. stan. ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP 26729
 Urząd Stanu Cywilnego 58424
PRACA 97766
Ochrona Środowiska 25451
 Plan Gospodarki Odpadami Miasta Łęczyca 23537
 Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30612
 Gospodarka Odpadami Komunalnymi 16263
 Wnioski o usunięcie drzew oraz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 41020
 Decyzje na usunięcie drzew oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 25293
 Karta typu C 25747
 Karta typu D 27179
 Karta typu E 29860
 Karta typu F 30079
 Karta typu G 27393
 Karta typu H 27150
 Karta typu I 26858
Prawo lokalne 30563
 Regulamin Organizacyjny 30961
 Statut Miasta Łęczycy 28465

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl